Ostrowieccy Patrioci przywrócili pamięć o żołnierzu NSZ

Ostrowieccy Patrioci przywrócili pamięć o żołnierzu NSZ Na zaproszenie Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i „Ostrowieckich Patriotów” historyk Leszek Żebrowski wygłosił wykład o walkach NSZ z AL.
Ciekawym wątkiem wykładu była pierwsza akcja bojowa NSZ, a konkretnie 204 Pułku Piechoty Ziemi Kieleckiej z Armią Ludową, która odbyła się 23 czerwca 1944 r. w rejonie Pękosławic. W miejscowości Małe Jodło stoi pomnik ku czci Armii Ludowej, degradujący zasługi Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas spotkania z historykiem poznaliśmy rezultaty wszczętych przez „Ostrowieckich Patriotów” poszukiwań tożsamości żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, który jako jedyny poległ bohaterską śmiercią w bitwie 23 czerwca 1944 r.
204 Pułk Piechoty Ziemi Kieleckiej, na czele którego stanął mjr Eugeniusz Kerner ps. „Kazimierz”, „Jan Balcerowski”, był pierwszym, dużym zgrupowaniem partyzanckim Narodowych Sił Zbrojnych, wchodzącym w skład Brygady Świętokrzyskiej. Nie tak dawno, bo 11 sierpnia obchodzono 70. rocznicę jej powstania, kiedy to Brygada pod dowództwem kpt. Antoniego Dąbrowskiego – Szackiego ps. Bohun rozpoczęła walkę z nazistowskim okupantem oraz podziemiem komunistycznym. 204 Pułk Piechoty Ziemi Kieleckiej, który przebywał na terenie powiatu opatowskiego oraz 202 Pułk Piechoty Ziemi  Sandomierskiej weszły w skład formowanej Brygady Świętokrzyskiej, akceptującej władzę zwierzchnią Naczelnego Wodza, ale zachowującą częściową samodzielność poprzez nie podporządkowanie się władzom Armii Krajowej z gen. Tadeuszem Borem – Komorowskim na czele. Liczba żołnierzy walczących w szeregach Brygady Świętokrzyskiej w grudniu 1944 r. wynosiła 822, natomiast w maju 1945 r. – 1.417. Polityczne zwierzchnictwo nad świętokrzyską jednostką NSZ sprawowała Organizacja Polska (OP), elitarna i tajna organizacja Obozu Narodowego.
Pierwsza akcja bojowa 204 Pułku miała miejsce 23 czerwca 1944 r. w rejonie Prusinowic. Żołnierze NSZ starli się ze zgrupowaniem AL Jana Byka vel Czesława Boreckiego „Brzozy”. Pułk okrążył AL-owców i rozbił grupy „Górala” i „Wrzosa”. Jeden żołnierz pułku zginął. To był nieznany z imienia i nazwiska ppor. „Ponury”. „Ostrowieccy Patrioci” zauważają, że w Małym Jodle stoi pomnik zakłamujący historię, upamiętniający „bohaterską” postawę AL., broniącej ludność przed bandą NSZ. Dotarli do „Kroniki 204 Pułku Piechoty Ziemi Kieleckiej”, w której można przeczytać, że „Ponury” zginął śmiercią bohaterską w miejscowości Pękosławice 23 czerwca 1944 r. Pogrzeb odbył się 27 czerwca. „Ponury” został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych. „Ostrowieccy patrioci” w raptularzu zmarłych w parafii Grzegorzowice odnaleźli tylko jeden zapis o pochówku mężczyzny w dniu 27 czerwca 1944 r. Można się z niego dowiedzieć, że mężczyzna zginął 23 czerwca od postrzału w miejscowości Pękosławice. Był to inżynier, 35-letni porucznik Adam Władysław Kłobski, urodzony 19 grudnia 1908 r. i pochodzący z Lemszczyzny na Lubelszczyźnie. Pozostawił żonę Janinę z Ziębów (33 l.). Jego rodzicami byli Ludomir i Bożena (z Kleniewskich) Kłobscy. Na cmentarzu w Grzegorzowicach znajduje się kamienny nagrobek z imieniem i nazwiskiem, datą urodzin i śmierci, notką Inżynier – Porucznik oraz zapisem „Cześć Jego Pamięci”. „Ostrowieccy Patrioci” ustalili, że jego ojcem był Ludomir Kłobski, urodzony w 1873 w Niedźwiedziej Woli i zmarły 15 lutego 1957, r. wywodzący się z rodziny ziemiańskiej herbu Pomian. W ten sposób przywracają pamięć o bezimiennych bohaterach, walczących o niepodległość Ojczyzny.

źródło: www.ostrowiecka.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii administracja i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.